Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

chevre
"- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię." ~ Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromTakeMyMind TakeMyMind
2052 5765 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
chevre
7701 b1de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

February 07 2015

chevre
5314 f836
chevre
Dom, co czeka na twój sen,
bez ciebie smuci mnie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
chevre
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter
Reposted fromMissMurder MissMurder viapodprzykrywka podprzykrywka
chevre
pogubiłaś się, bo sama nie wiedziałaś czego tak naprawdę chcesz.
— mama, zawsze wie najlepiej
Reposted frommuchless muchless vialovesweets lovesweets
chevre
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
chevre
9541 738c 500
-bosobienieradze
Reposted fromnieradze nieradze vialovesweets lovesweets
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapastelina pastelina
chevre
1405 fd2d 500
Reposted fromKACHA KACHA viaalliwantisyou alliwantisyou
chevre
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaavooid avooid
chevre

October 26 2014

chevre
chevre
5981 11a7
Reposted frompennarsson pennarsson viascorpix scorpix
chevre
9542 9d23
Reposted fromcharlottea charlottea viareylin reylin
chevre
7290 a727
chevre
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
chevre
6318 4756 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viareylin reylin

October 22 2014

chevre
8953 4874
Reposted fromweddings weddings viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl